Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby założenia konta w sklepie Itencio.com

Dokładamy najwyższej staranności by wszystkie działania jakie są przez nas wykonywane były zgodne z obowiązującym prawem. W związku z tym chcielibyśmy Cię poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Część z tych informacji znajdziesz w polityce prywatności, ale poprzez ten dokument realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Jakie dane są przez nas wykorzystywane?
Chodzi o Twoje dane osobowe, które przekazywane są nam na potrzeby wykonania usługi, którą świadczymy dla Ciebie. Chcąc utworzyć konto w naszym sklepie koniecznym jest byś udostępnił nam twoje dane jakimi są: imię, nazwisko, NIP, adres e-mail oraz adres IP twojego urządzenia, dodatkowo możesz wpisać również swoje dane takie, jak: imię, nazwisko, dane adresowe oraz numer telefonu w momencie składania zamówienia.


Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Itencio Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677425, REGON 367282758, NIP 5213780929.


Cel, w jakim przetwarzane są Twoje dane
Przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia Ci korzystania z pełnej funkcjonalności spersonalizowanego konta użytkownika naszego sklepu. Wysyłane do Ciebie informacje będą mogły być oparte o twoją wcześniejsza aktywność na naszej stronie byś nie musiał przeglądać informacji, które potencjalnie w ogóle Cię nie interesują, dlatego będziemy korzystać z profilowania.


Przekazywanie danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.
Mowa o podwykonawcach naszych usług informatycznych, logistycznych (przewozowych), finansowych oraz podmiotach, które mogą zajmować się dla nas wysyłką e-maili (np. Newsletter). Musimy również twoje dane udostępniać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).


Podstawa prawna
Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Chcąc świadczyć Ci usługi, podstawa prawną jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (w tym umowa sprzedaży, wykonania usługi). Przetwarzanie danych w celach marketingowych (np. newsletter) bądź dostosowania jak najlepszej oferty skierowanej do Ciebie według zainteresowań (profilowanie) odbywać się będzie jedynie za Twoją dobrowolną zgodą.


Prawo do zapomnienia
Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać twoich danych bez twojej zgody albo po jej ustaniu, przy czym nie chcemy Ci ograniczać dostępu do treści, które Ci przesyłamy i ograniczać czasowo twojej zgody na obsługę konta użytkownika dlatego twojej dane będą wykorzystywane aż do odwołania twojej zgody.


Prawo do wycofania zgody
Jeśli dojdziesz do wniosku, że nie chcesz by Twoje dane nadal były przez nas przetwarzane, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
By wycofać zgodę na wystarczy w otrzymanym od nas mailu (newsletterze) kliknąć w załączony link bądź jeśli masz swoje konto wejść w jego ustawienia i tam odznaczyć odpowiedni checkbox.


Skarga do organu nadzoru
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.